Varmt välkommen!

Svensk Livräddning är ett företag som tillhandahåller utbildning inom hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Vi har ett flertal kurser med olika inriktningar, både för privatpersoner, företag och vårdinrättningar. Det är möjligt att anpassa en kurs efter din verksamhets behov. Förutom att vi håller kurser i hela Sverige säljer vi även produkter som hjärtstartare och förbandsmaterial.

Svensk Livräddning utbildar dig för livet!