Hjärtligt välkommen!

Svensk Livräddning är ett företag som tillhandahåller utbildning inom hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Vi har ett flertal kurser med olika inriktningar, både för privatpersoner, företag, vårdinrättningar, skolor samt föreningar. Utbildningarna anpassas efter din verksamhets behov. Förutom att vi håller kurser i hela Sverige säljer vi även produkter som hjärtstartare och förbandsmaterial.

Svensk Livräddning utbildar för livet och du ska känna dig trygg med utbildningar som arrangeras genom oss.